Ứng dụng trong thử nghiệm vật liệu kim loại

21212

Kiểm tra liên quan:

※ Căng, nén, uốn và cắt

※ Thử nghiệm với phạm vi nhiệt độ mở rộng

※ Bất kỳ phương pháp kiểm tra nào mà thị trường yêu cầu

※ Độ bền gãy và nứt trước, chu kỳ động & chu kỳ cao, thử nghiệm mỏi trục cơ nhiệt & muti

※ Thử nghiệm uốn quay

※ Các bài kiểm tra va đập bao gồm quả lắc và quả nặng thả, Charpy, Izod và Tác động kéo

※ Rạn nứt

※ Độ bền kéo thấp và nhanh

※ Giác hơi, vẽ sâu, mở rộng lỗ

※ Xoắn

※ Ma sát và mài mòn

※ Độ cứng

※Chuẩn bị bản mẫu


Thời gian đăng: Tháng 2-17-2022