Ứng dụng trong thử nghiệm vật liệu nhựa

21212

Kiểm tra liên quan:

※ Căng thẳng, uốn, nén

※ Lột, cắt, kết dính

※ Đục / nổ

※ Độ bền xé

※ Kiểm tra thành phần

※ Kiểm tra dòng chảy

※ Tác động con lắc, Charpy, Izod, Tác động kéo

※ Giảm tác động trọng lượng

※ Hệ số ma sát đối với phim

※ Độ cứng / vết lõm

※ Thử nghiệm trong điều kiện nóng và lạnh

※ Tốc độ cao căng thẳng

※ Chu kỳ mệt mỏi cao

※ HDT / Vicat

※Chuẩn bị mẫu


Thời gian đăng: Tháng 2-17-2022