Ứng dụng trong thử nghiệm vật liệu cao su

Kiểm tra liên quan:

※ Căng thẳng, nén

※ Độ bền xé

※ Cao su để kết dính kim loại

※ Vỏ ma sát

※ Cắt

※Va chạm

※ Kiểm tra mỏi chu kỳ cao

※ Cơ nhiệt

※ Kiểm tra hai trục

21212

Thời gian đăng: Tháng 2-17-2022