Ứng dụng trong thử nghiệm vật liệu dệt

Kiểm tra liên quan:

※ Căng thẳng: Nắm lấy, sọc

※ Thử xé

※ Độ bền nổ / đâm xuyên

※Độ bám dính

※ Chống trượt đường may

※ Điện trở kéo ra của kim

※ Kiểm tra độ mỏi

21212

Thời gian đăng: Tháng 2-17-2022